Chronologická tabulka

77/78
Římané vybudovali pevnost Guntia

1065
První listinná zmínka o Gunceburch

1301
Günzburg se stal habsburským majetkem

1418
Město dostalo vyšší soudní moc

1577/80
Stavba zámku a dvorního kostela

1609
Günzburg se stal sídlem markraběte Karla

1735
Velký požár ve městě zničil 176 domů

1736/41
Dominikus Zimmermann postavil kostel Frauenkirche

1740/80
Za vlády Marie Terezie zažívá Günzburg dobu rozkvětu

1764
Günzburg se stal sídlem mincovny

1780
Günzburg se stal posádkovým městem

1805
Císař Napoleon obsadil Günzburg

1806

Günzburg připadl Bavorskému království

1853
Město se napojilo na železniční trať

1872
Günzburg se stalo městem tvořícím samostatný okres

1945
Krátce před koncem války značné poškození bombardováním

1946
Integrace 3 900 vyhnanců

1972
Günzburg se stalo velkým okresním městem

1978
Začlenění několika sousedních obcí

2002
Otevření celosvětově čtvrtého parku společnosti LEGO®