Stadsrondrit

De stadsmuur

De stadsmuur

Het hoger gelegen gedeelte van de stad was vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf de vroege 14e eeuw ontworpen met een rondlopende muur, met torens en poorten. ’s Avonds werden de machtige poorten gesloten en zo kon men zich beschermd voelen tegen onguur gespuis. Bij een nadere beschouwing van de stadsmuur wordt vastgesteld dat deze niet erg sterk is en ook slechts zwak is gefundeerd. Een serieuze militaire belegering kon daarmee niet worden weerstaan en daarom opende de stad in tijden van oorlog bij nadering van troepen ook altijd de poorten, schikte zich in haar lot en hoopte dat de soldaten spoedig verder zouden marcheren.

Google Maps