De koeientoren

De koeientoren

Met de naam is het volgende aan de hand: in het hoger gelegen gedeelte van de stad woonden veel akkerburgers, dat wil zeggen: ze bezaten buiten de muren velden en weiden en hielden, meestal in de achterliggende gebouwen, verschillende soorten vee. Drie herders (steeds één voor koeien, varkens en ganzen) dreven het vee iedere morgen door deze poort de aansluitende berg af, omlaag over de groene vlakten van de Günz naar de weide. Boven de boog van de poort is een reliëf te zien (dateert uit 1617) met een engel die in zijn rechterhand het wapen van markgraaf Karl houdt en in zijn linkerhand houdt hij het oude stadswapen.

Google Maps