De vrouwenkerk

De vrouwenkerk

Tijdens de grote stadsbrand van 1735 werd de gotische kerk tot op het onderste deel van de toren verwoest. Ondanks de gespannen economische situatie van de stad besloot de magistraat de toentertijd al zeer vooraanstaande bouwmeester Dominikus Zimmermann opdracht tot nieuwbouw te geven. In 1741 waren het schip en het koor klaar. De vormgeving werd vanwege het ontbreken van geld vertraagd en pas in 1780 volgde de uiteindelijke wijding.
Bij het ontwerpen had men een rechthoek met licht naar buiten gewelfde lange zijden en naar binnen geronde hoeken van het gebouw voor zich. Dat zorgt ervoor dat wie het gebouw aan de binnenkant waarneemt, de indruk van een ovaal krijgt. Het relatief vlak gewelfde plafond is een houten schaal die aan een kostbare kapconstructie hangt. Het hoofdbeeld (kroning van Maria) werd in 1741 door de uit Söflingen (bij Ulm) afkomstige schilder Anton Enderle in frescotechniek gemaakt. De beeldengroep links en rechts van de beide bronschalen (genadebronnen) vertolken de toentertijd bekende vier werelddelen Europa (vrouw met keizerskroon, soldaat met monogram van Maria op het schild, wit paard), Azië (vrouw die wierook zwaait, man in oriëntaalse kleding, kameel), Amerika (vrouw met veren kroon, begeleider met scherm, krokodil) en Afrika (vrouw met een donkere huidskleur die een tulband draagt, olifant).
Een afbeelding laat een historische gebeurtenis zien die zich aan het zuidelijke einde van de dwarsas aan het hoofdbeeld aansluit: de zeeslag van Lepanto waarin op 7 oktober 1571 een Venetiaans-Spaanse vloot onder bevel van Juan d’Austria de Turken versloeg. De glazen schrijn op het linker zijaltaar bevat een relikwie van de martelares Isidora. De galerij aan de westkant diende als huiskapel voor de Engelse dames. De galerij staat door een overgang op de eerste etage (aan de buitenkant zichtbaar) direct in verbinding met het aangrenzende voormalige kloostergebouw.
De vrouwenkerk van Günzburg staat in het werk van Dominikus Zimmermann wat tijd betreft tussen de bedevaartskerk in Steinhausen (bij Biberach) en de Wieskirche (bij Steingaden). Wanneer men de architectonische oplossingen en decoratiedetails vergelijkt dan kunnen parallellen worden ontdekt maar ook verdere ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld het dubbele kooraltaar van de vrouwenkerk een voorfase voor het altaar van de Wieskirche.
De kerk werd van 1993 tot 2002 voor een bedrag van ca. 5,5 miljoen € gerestaureerd. Vandaag presenteert de kerk zich in een luchtig, lichte impressie die ongeëvenaard is.

Google Maps