De vrouwensteeg (Frauengasse)

De vrouwensteeg (Frauengasse)

Hier betreden we een woonwijk waarin de mensen binnen „de eigen drie muren“ leefden. Om financiële redenen bouwden de armere burgers hun huizen direct tegen de stadsmuur (= de vierde muur) en ze waren ook met kleine grondstukken tevreden. Om iets meer woonoppervlakte te krijgen, lieten de mensen de fassades in de bovenste etages steeds met één balk naar voren steken. Onder het pleisterwerk ligt een eenvoudige vakwerkconstructie waarvan de vakken met houten vlechtwerk zijn opgevuld. Dezelfde bouwwijze is ook nog in de muntsteeg (Münzgasse) (achter de zuidelijke stadsmuur) te zien. Wat na een geslaagde sanering (en uitgerust met alle gemakken van de moderne woontechniek) een mooie woonomgeving in het centrum van de stad is, was zonder waterleiding, riolering, elektrisch licht en fatsoenlijke verwarming alles behalve een gezellig huis. Geheel in tegenstelling tot deze huizen staan de hoge en uit massieve stenen gebouwde huizen rond het marktplein.

Google Maps